Slaďme slova - 1. díl

30.03.2021

Má-li se něco změnit k lepšímu, musí být na počátku potřeba (ve smyslu motivace a proaktivního přístupu). Abychom si ale mezi sebou rozuměli v tom, co a jak vlastně chceme měnit, musíme mít jednotnou jazykovou a slovní výbavu.
U komplexního a širokého tématu udržitelnosti, která navíc sama sebe v mnoha ohledech neustále definuje, potřebujeme sladit náš společný slovník o to víc. Podstatný je fakt, žádný z přístupů k udržitelnosti zatím není možné označit jako trvale udržitelný. Ukazuje se totiž, že ekologický dopad nově používaných technologií a materiálů se proměňuje v krátko-, středně- i dlouhodobých horizontech.
Hledejme aktuálně vždy ty nejlepší možné cesty a nástroje, ale buďme připraveni je přehodnocovat podle reálné míry jejich dopadu. Pojďme si být sami pro sebe jistější tím, co výrobce na štítku, na poutačích v prodejně či na marketingových podkladech uvádí.
Cokoliv na světě je dobře popsané, pokud popis problematiky pochopí i malé dítě. Stejně se snažím přistupovat i k oblasti udržitelnosti, do které promlouvá jak technologická stránka výrobního procesu, tak i naše osobní preference.

Produkty poctivé, rodinné, kvalitní, sustainable, upcycled, cruelty-free, fair trade nebo eko? Tápete?


UDRŽITELNÝ - SUSTAINABLE - CONSCIOUS

Základním a jedním z nejvíce nadužívaných slov současnosti je samotná "udržitelnost". Jen pro vaši představu, četnost použití tohoto slova je v posledních letech srovnatelná s pojmy "money," "energy" nebo "economy".

Nejlépe si udržitelnost můžeme představit jako zastřešující deštník všech ostatních výrazů a slovních spojení týkajících se smysluplnějšího a zodpovědnějšího chování. Význam slova nepopisuje žádnou konkrétní cestu, oblast nebo způsob, kde a jak daný produkt zlepšit. Slovo tedy berme jako nositele hodnoty - potřeby změny k lepšímu.


SLOW FASHION

Jako slow označujeme kolekce vytvořené s cílem dlouhodobějšího používání. Jejich design bývá nadčasovější a často jsou vyrobeny z kvalitnějších materiálů. Proč? Vizí slow fashion je omezit potřebu nakupovat nové produkty a co nejdéle využívat ty, které už vlastníme. Slow fashion je reakcí na nadprodukci a rychlé střídání jedné věci za druhou, typickou pro fast fashion. Omezuje plýtvání, znečišťování životního prostředí levnými výrobními procesy i tím, že se produkty brzy stávají textilním odpadem. V potaz je často brán i etický aspekt hodnoty lidské práce při výrobním procesu.

Cílem nás, zákazníků, je zamyslet se nad naší reálnou potřebou jakékoliv věci, kterou si chceme pořídit: Jaké parametry by daná věc měla splňovat, abychom ji využili maximálně a bez potřeby ji brzy měnit za jinou? Jak důležitý je pro nás vzhled, funkčnost nebo řemeslná kvalita?

Věc pořízená s rozmyslem je totiž často tou nejudržitelnější variantou, a to i bez označení slow, slou nebo pomalá. V závislosti na našich hodnotách můžeme dále u produktu řešit původ země, materiálové složení a jeho dopad na životní prostředí a na naše zdraví.


ECO-FRIENDLY

Zásadní filozofií pro řadu módních značek a jiných eco-friendly produktů je minimalizace negativních dopadů na životní prostředí. Pod tímto označením se skrývá použití šetrnějších výrobních procesů a barviv, snižování množství spotřebované vody a snaha o výrobu bez vlivu na rostliny a zvířata. Často jsou používány materiály, které méně zatěžují půdu, vodní zdroje a při jejich pěstování je nižší spotřeba chemických hnojiv a postřiků.

U těchto produktů ale nemusí být vždy splněny některé z dalších parametrů udržitelnosti, jako je etika pracovních míst, logistika dopravních přesunů, nadčasovost, kvalita a s ní související trvanlivost.


RECYCLED

Klasická recyklace znamená druhotné využití buď už jednou vyrobeného a opotřebovaného produktu, nebo zpracování materiálu, který vznikl jako odpad při výrobě jiného produktu (např. při výrobě PET lahví, sítí apod.). V oděvním odvětví se nejčastěji jedná o textil, papír, kov nebo plast. Z recyklovaného materiálu může vzniknout jednak obal (papír, krabice, pytlíky, boxy, tkanice apod.), nebo produkt jako takový.

Tento typ produktů nicméně z valné většiny neřeší otázku zdravotního dopadu, pohodlí nebo trvanlivosti. Hlavní prioritou je zkrátka nalezení cesty pro zpracování materiálu, který by jinak další smysluplné využití nenašel. Recyklace v módním průmyslu dává smysl například u svrchních sportovních oděvů, obuvi nebo doplňků.
U řady dalších produktů ale často můžete narazit na limity v otázce pohodlí, zdravotní nezávadnosti i ekologických dopadů - při nošení a praní recyklované materiály často vylučují plastové mikročástice, které znečišťují vodu i půdu.